Welkom bij Supervizier

Hans van Dijk

Fokke Kramer

Supervizier biedt individuele-, en groepssupervisie, intervisie, teambegeleiding en/of (loopbaan)coaching

Veranderingen en vernieuwingen volgen elkaar in rap tempo op. Toenemende eisen aan u en uw organisatie vragen om flexibiliteit en bereidheid te veranderen. Wij geloven dat veranderen mogelijk is. Mits er in het veranderingsproces voldoende aandacht is voor alle, soms zwaarwegende vragen.

Reflecteren met een onbevooroordeelde gesprekspartner helpt het proces in goede banen te leiden.

Wij zien het als een uitdaging ruimte te creëren, waarbinnen werknemers, teams en organisaties kunnen leren vanuit hun eigen vermogen en passie.

Kernbegrippen in onze aanpak zijn: persoonlijke betrokkenheid, respect, integriteit, aandacht, creativiteit, out-of-the-box-denken en humor.

Door intervisie, individuele-, en groepssupervisie, teambegeleiding en/of (loopbaan)coaching helpen wij u zicht te krijgen op uw kwaliteiten en mogelijkheden.

Nieuw gedrag wordt uitgedaagd, gestimuleerd en ondersteund. Eventuele belemmeringen in het functioneren worden verkend, herkend en erkend.

Een belangrijk uitgangspunt in de begeleiding is het begrip 'normatieve professionalisering'; hoe leert u zich effectief en met meer tevredenheid binnen de organisatiecontext te bewegen.