Kwaliteitscriteria

1b - Kwaliteitscriteria

Wij zijn lid van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC).

LVSC is de professionele beroepsorganisatie in Nederland op het brede terrein van professioneel begeleiden ten aanzien van werk- en leerprocessen. De vereniging doet dit door pro-actief in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Een van de speerpunten van de LVSC is het vergroten van kennis over het vakgebied, voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek naar supervisie en coaching.

Wij voldoen aan het door de LVSC beschreven competentieprofiel voor Supervisoren en Coaches en de hieraan gekoppelde eisen voor (her)registratie, zoals deelname aan structurele intervisiebijeenkomsten. Daarnaast is Hans van Dijk ingeschreven in het landelijk register van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT). VGCT is de wetenschappelijke vak- en beroepsvereniging voor gedragstherapeuten en cognitief therapeuten in Nederland.

Fokke Kramer

LVSC: Lidmaatschapsnummer Supervisor S11823H.

LVSC: Lidmaatschapsnummer Coach EC 3615

Hans van Dijk

LVSC: Lidmaatschapsnummer Supervisor 11161

VGCT: Lidmaatschapsnummer 6014/11253608

Wij hanteren de door de LVSC geformuleerde gedragscode en het klachtenreglement voor Supervisoren en Coaches. Daarnaast gebruiken we door de LVSC onderzochte en ontwikkelde methodieken.

Contractering:

Na een vrijblijvend oriënterend gesprek ontvangt de opdrachtgever een offerte met daarin doelen en tijdsinvestering beschreven.
Wij hanteren de door de LVSC en de beroepsvereniging vastgestelde tarieven. Deze bedragen zijn exclusief reiskosten en BTW.
Na ondertekening van het contract en de werkafspraken zal het begeleidingstraject van start gaan.