Supervisie

3a - Supervisie

Werk en carrière maken een groot deel uit van het leven. Negatieve werkervaringen veroorzaken dan ook vaak stress en hebben invloed op de rest van het leven. Plezier in het werk is essentieel. Dat plezier kan voortkomen uit veel verschillende aspecten; in de juiste mate uitdaging vinden, een prettige werkverhouding met collega's en leidinggevende, een taak uitvoeren die vervulling brengt, een werkomgeving die inspireert, maar vooral: het eigen gedrag.

In een supervisietraject wordt u uitgedaagd nieuwe perspectieven te ontdekken. Op basis van diepgaande analyse worden mogelijkheden en kansen onderzocht. U leert reflecteren op werkervaringen door uw handelen tegen het licht te houden. Zo verwerft u inzicht in uw gedrag, waardoor u duurzaam kunt verbeteren.
In de supervisie-sessies staat de persoonlijke ontwikkeling van uw professionele identiteit centraal. U bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.
Supervisie vindt plaats in een serie van circa 12 zittingen, individueel of in groepen van maximaal 4 supervisanten.

Doel: Door inzicht in eigen handelen binnen de professionele context bent u in staat uw keuzes en gedrag duurzaam te verbeteren en hierbinnen meer te variëren.
U wordt zich bewuster van uw leerprocessen en competenties en maakt hier bewust gebruik van.