Teambegeleiding

Teambegeleiding

Als team effectief samenwerken is een kunst.
Wij bieden ondersteuning in het effectief leren samenwerken. Dit kan zowel bij een nieuw als bij een bestaand team, waar disfunctionele patronen zijn ontstaan. De coach en opdrachtgever spreken van tevoren af aan welke aspecten gewerkt gaat worden. Door het gezamenlijk deelnemen aan activiteiten en uitvoeren van opdrachten kan aan diverse aspecten worden gewerkt, zoals de zelfsturing van een team, talenten, onderlinge samenwerking en verhoudingen, communicatie met de organisatie, ontwikkelen van taakvolwassenheid en gemeenschappelijk beleid.

Doel: U leert samen met uw collega's effectief samenwerken binnen de (veranderende) organisatorische context.

Begeleide intervisie

Werkervaringen delen is een eenvoudige vorm van deskundigheidsbevordering. Door contact met vakgenoten doet u inspiratie op, ontdekt nieuwe ideeën en zienswijzen en komt tot kwaliteitsverbetering. Begeleide intervisie kan een rustpunt zijn om afstand te nemen en los te komen van de eigen werkcultuur en na te denken over uw rol als professional. Er is ruimte voor aandacht, verbinding en saamhorigheid. Wij begeleiden de start van intervisiegroepen en besteden daarbij naast de uitgangswaarden van intervisie onder meer aandacht aan het leerproces en zaken die de ontwikkeling van een persoonlijke professionele beroepshouding kunnen belemmeren.

Het streven is dat de groep na verloop van tijd in staat is de intervisiebijeenkomsten zelfstandig te organiseren.

Doel: U leert samen met collega's over uw werk en u begeleidt elkaar daarin.